Tag Archive | umar ibn khattab

Kepala Kampung Yang Batal Dilantik

Umar Ibn Khattab R.A memilih seorang dari Asad untuk menjadi kepala kampung.Ketika ia datang untuk menerima sumpahnya, maka kepala kampung yang terpilih membawa putranya yang masih kecil. Umar mencium si putra, sehingga laki-laki kepala kampung tersebut berkata,” Wahai Amirul Mukminin, aku kagum karena engkau mencium anak kecil, sedangkan aku belum pernah mencium putraku sedikitpun.”

Ketika Umar melihat sikap kasar lelaki itu, maka ia berkata,” Demi Allah, kalau begitu engkau tidak mempunyai rasa kasih sayang kepada manusia. Karena itu, aku batalkan pemilihanmu sebagai kepala kampung.”

(DR. Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi, Kemuliaan Umar Ibn Khattab, 2003)

Advertisements

Khalifah Umar Ibn Khattab Membawa Kantong Air

Pada  suatu malam, Umar meninggalkan tempat tidurnya, kemudian ia keluar rumah untuk meronda (blusukan) rakyatnya. Pada waktu itu, ia melihat seorang wanita sedang membawa kantong air diatas punggungnya dan ia berjalan di malam hari tanpa alas kaki. Ketika Umar bertanya kepadanya tentang keadaannya, maka ia menerangkan bahwa ia adalah seorang wanita miskin yang mempunyai keluarga banyak dan ia tidak tidak mempunyai pembantu, sehingga ia tidak dapat mengambil air minum dari telaga kecuali malam hari. Mendengar ucapan wanita itu, hati Umar terenyuh, sehingga ia membawakan kantong air itu hingga tiba di rumah wanita tersebut. lalu Umar berkata kepada wanita tersebut, ” Datanglah engkau esok pagi ke tempat Umar, agar ia memberimu seorang pembantu.” Jawab si wanita, “Aku merasa sulit untuk menemuinya.” “Pasti esok pagi engkau akan menemuinya,”  sahut Umar. Keesokan paginya ketika wanita itu ke tempat menjumpai Umar , maka ia segera melarikan diri setelah ia  mengetahui bahwa lelaki yang menolongnya tadi malam adalah Khalifah Umar Ibn Khattab RA. Melihat kejadian itu, maka Umar menyuruh seorang pembantu untuk mengikutinya dan menyerahkan sejumlah uang kepada wanita tersebut. (DR.Muhammad Shiddiq Al Minsyawi, 2003 : Kemuliaan ‘Umar Ibn Khattab)

Aku Tidak Akan Mentaati Perintahmu!!

Ketika Umar Ibn Khattab ra membagi-bagikan pakaian baru kepada rakyatnya, maka setiap orang diberikan satu pakaian. Kemudian ia naik diatas mimbar, sedangkan ia memakai dua pakaian. Ketika ia berkata, “Wahai manusia, dengarlah ucapanku”
Maka Salman berkata, “Tidak, aku tidak akan mendengar ucapanmu dan mentaati perintahmu”
“Mengapa wahai Abu Abdillah?” tanya Umar dengan nada keheranan.
“Engkau telah membagikan pakaian untuk kami setiap orang satu pakaian , sedangkan dirimu dua pakaian,”jawab Salman.
‘Wahai Abu Abdillah , jangan engkau cepat memvonisku seperti itu'”jawab Umar.
Kemudian Umar berteriak memanggil Abdullah Ibnu Umar. Setelah Ibnu Umar datang, maka ia ditanya, “Bukankah pakaian yang aku pakai  ini salah satunya adalah bagian punyamu?”
“Benar!, jawab Abdullah Ibn Umar.
“Kalau demikian, aku mau mendengar ucapanmu dan mentaati perintahmu!”, kata Salman dengan lantang.